KAEST 2014
E@I
Pagmanieroj

Vi povas pagi por la aranĝo en la jenaj manieroj:

 • PayPal-konto - al retpoŝtadreso financoj@ikso.net
 • UEA-konto de E@I: ecxi-v

  Rimarko: Se vi pagos per via UEA-konto, bonvolu sendi la ĝir-mesaĝon (krom al UEA-oficejo) kopie ankaŭ al ni (al adreso kaest2014.ikso.net).

 • Banko-konto de E@I en Slovakio:
  • Pagoj de eksterlando:
   Nomo de konto: EAI
   IBAN: SK7552000000000008887398
   BIC/SWIFT kodo: OTPVSKBX

   Adreso de banko:
   OTP Banka Slovensko, a.s.
   Nám SNP 212/4
   SK-958 01 Partizánske
   Slovakio

   Rimarko: Ĉe la pagoj de eksterlando al banko-konto bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagos vi kiel sendanto (alikaze dum la aranĝo ni devos repostuli de vi la sumon, deprenitan de la sendita mono).

  • Pagoj el Slovakio:
   Nomo de konto: EAI
   Kontonumero: 8887398/5200

   Adreso de banko:
   OTP Banka Slovensko, a.s.
   Nám SNP 212/4
   SK-958 01 Partizánske

   Rimarko 1: Ĉe sendado de mono en la kampo "Mesaĝo por ricevonto" bonvolu skribi "KAEST 2014".

   Rimarko 2: Atentu, ke la aliĝo validas nur post la pago de minimume aliĝ-kotizo por la aranĝo (vi kompreneble estas bonvena pagi jam la plenan sumon) per unu el la menciitaj manieroj.
Lasta ŝanĝo 2014-01-15 15:26