KAEST 2014
E@I
Kontaktoj

Adreso de la KAEST-ejo:

Študijné stredisko ÚJOP CĎV UK Modra-Harmónia
Modra-Harmónia č. 3553
SK-900 01 Modra, Slovakio
www.modra.cdvuk.sk; www.cdvuk.sk

Rimarko: pri ajnaj aferoj rilate la aranĝon bv. NE kontakti la ej-prizorgantojn, sed la organizantojn de la aranĝo. Por plirapidigi kaj plifaciligi la reagon de organizantoj, bv. uzi plusendan retadreson: kaest2014.ikso.net

Eblas kontakti ankaŭ unuopajn organizantojn:

Peter Baláž

ĉef-organizanto de la aranĝo,
programo (ĉeftemaj/alitemaj prelegoj)
petro@ikso.net
+421 902 203 369

Katarína Novotníčková

ekskursoj, vizoj
katka@ikso.net
+421 918 774 943

Dorota Rodzianko

administrado, financoj
dorota@ikso.net

Matthieu Desplantes

retejo
matthieu@ikso.net

Lasta ŝanĝo 2014-10-23 17:10